กระรอกแดงน้ำ
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ 2,4-D Dimethyl Ammonium 84% w/v SL
ขนาดบรรจุ 500 มล , 1, 5 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้หลังวัชพืชงอกเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง และวัชพืชประเภทกก
ฟอร์ล่าร์-มีน 84
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ 2,4-D Dimethyl Ammonium 84% w/v SL
ขนาดบรรจุ 500 มล , 1, 5 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้หลังวัชพืชงอกเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง และวัชพืชประเภทกก
แมสค์-อามีน 84
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ 2,4-D Dimethyl Ammonium 84% w/v SL
ขนาดบรรจุ 500 มล , 1, 5 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้หลังวัชพืชงอกเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง และวัชพืชประเภทกก
แพลนท์ 50 อี
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ acetochlor 50% W/V EC
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร , 4 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ก่อนวัชพืชงอกเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ และวัชพืชประเภทใบกว้าง
อะฟอร์คลอร์
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ acetochlor 50% W/V EC
ขนาดบรรจุ 12*1 ลิตร , 6*4 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ก่อนวัชพืชงอกเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ และวัชพืชประเภทใบกว้าง
Hit!! Tiktok
คอนโทคลอร์
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ acetochlor 50% W/V EC
ขนาดบรรจุ 12*1 ลิตร , 6*4 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ก่อนวัชพืชงอกเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ และวัชพืชประเภทใบกว้าง
วินมีทรีน 80 ดับบลิวจี
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ ametryn 80% WG
ขนาดบรรจุ 20*1 กก
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ก่อนวัชพืชงอกเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ และวัชพืชประเภทใบกว้าง
วินมีทรีน 80 ดับบลิวพี
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ ametryn 80% WP
ขนาดบรรจุ 1 กก
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้หลังวัชพืชงอกเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ และวัชพืชประเภทใบกว้าง
วินทราซีน 80
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ atrazine 80% WP
ขนาดบรรจุ 1 กก
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ก่อนวัชพืชงอกเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ และวัชพืชประเภทใบกว้าง
วินทราซีน 90
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ atrazine 90% WG
ขนาดบรรจุ 900 กรัม
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ก่อนวัชพืชงอกเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ และวัชพืชประเภทใบกว้าง
อะทราซีน 80 ดับบลิวพี
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ atrazine 80% WP
ขนาดบรรจุ 20*1 กก
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ก่อนวัชพืชงอกและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบและวัชพืชประเภทใบกว้าง
อะมีทรีน 80 ดับบลิวพี (ตรา กระรอกแดง)
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ ametryn 80% WP
ขนาดบรรจุ 20*1 กก
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ก่อนวัชพืชงอกและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบและวัชพืชประเภทใบกว้าง
อะทราซีน 90
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ atrazine 90% WG
ขนาดบรรจุ 20*900 กรัม
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ก่อนวัชพืชงอกเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ และวัชพืชประเภทใบกว้าง