พนักงานขาย

Nakhon Pathom, Thailand

วิ่งออกพบลูกค้าต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย เคลียร์บัญชีกับทางคู่ค้า เปิดตลาดใหม่และหาตัวแทนจำหน่ายใหม่ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทให้กับลูกค้า/เกษตรกร ประสานงานขายกับฝ่ายออฟฟิต จัดแสดงขายสินค้าตามงานต่างๆที่ทางบริษัทมอบหมาย

รายละเอียดงาน

 • 1. วิ่งออกพบลูกค้าต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 2. เคลียร์บัญชีกับทางคู่ค้า
 • 3. เปิดตลาดใหม่และหาตัวแทนจำหน่ายใหม่
 • 4. แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทให้กับลูกค้า/เกษตรกร
 • 5. ประสานงานขายกับฝ่ายออฟฟิต
 • 6. จัดแสดงขายสินค้าตามงานต่างๆ ที่ทางบริษัทมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1. เพศชาย
 • 2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่/พืชสวน/โรคพืช) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
 • 5. มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 6. มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  7. สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • 8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรับแรงกดดันได้ 

สวัสดิการ

 • 1. ประกันสังคม
 • 2. เงินโบนัส และปรับค่าจ้างประจำปี
 • 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 4. เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
 • 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • 6. ส่วนลดในการซื้อผลิตภันฑ์ของบริษัท
 • 7. ท่องเที่ยวสัมมนา และงานเลี้ยงประจำปี
 • 8. รถประจำตำแหน่ง (บางตำแหน่ง)